Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová

Anetta Mona Chişa (ur. 1975) & Lucia Tkáčová (ur. 1977) — autorki obiektów, instalacji, filmów, fotografii i akcji, również w przestrzeni publicznej, których tematem są — czesto podejmowane z gorzkim poczuciem humoru — kwestie statusu społecznego artystek, minione oraz współczesne mechanizmy władzy i przemocy, szczególnie w Europie Wschodniej. Współpracują od 2000 roku i od tego czasu brały udział w kilkudziesięciu wystawach między- narodowych w Europie i ameryce. W 2011 wystawiały w pawilonie rumunii na biennale w Wenecji.

Strip, Map & Sample

Dolna 3-go maja, plac parkingowy

Dzisiejsze miasta chętnie kształtują własną tożsamość w oparciu o swą historyczną tkankę. Liczne regulacje służą opiece nad śladami przeszłości jak choćby obowiązek nadzoru archeologicz- nego nad wszelkimi robotami ziemnymi prowadzonymi w obrębie śródmieścia Lublina. Chişa i Tkáčová proponują odwrócenie tej perspektywy i zwrot ku przyszłości. Zaaranżowane przez artystki stanowisko archeologiczne ujawnia w głębokich warstwach miejskiej gleby zaskakująco współczesne znalezisko, być może najbardziej charakterystyczny typ wnętrza jaki po nas zostanie. Wraz z zakończeniem wystawy instalacja zostanie zasypana zamieniając się w ukrytą niespodziankę dla przyszłego dewelopera. Tytułowy termin Strip, Map & Sample oznacza metodę archeologiczną stosowaną w miejscach, gdzie z powodu postępującej działalności deweloperskiej nie jest możliwe zastosowanie pełnych środków badawczych i ochronnych.