Anna Kutera

Anna Kutera (ur. 1952) — artystka związana z wrocławskim środowiskiem sztuki konceptualnej, absolwentka akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. autorka performansów, prac fotograficznych i filmowych, w latach 70. i 80. uczestniczyła aktywnie w międzynarodowym ruchu awangardowym, wystawiała m.in. w uniwersyteckiej galerii St.Petri w Lund i współprowadziła Międzynarodową Galerię Sztuki Najnowszej we Wrocławiu. Od lat 90. realizuje projekty i instalcje w przestrzeni publicznej i społecznej, ostatnio jej prace prezentowane były na wystawach w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu (2014) i warszawskiej Zachęcie (2015).

Dżungla massmedialna

plac Łokietka

Instalacja anny kutery jest próbą materialnego uchwycenia jednego z kluczowych procesów cywilizacji — postępującego chaosu informacyjnego, który w niewidzialny sposób wpływa również na jakość i formy współczesnego życia miejskiego. Zwiewna plątanina aluminiowych taśm pokrytych przedrukami z prasy sprawia wrażenie ukształtowanej siłami natury, na wzór walających się po ulicach strzępów gazet czy powiewających na wietrze afiszy. Twórczość anny kutery bierze swój początek w doświadczeniach sztuki konceptualnej lat 1970., której jednym z istotnych tematów była analiza języków i systemów komunikacji. Wobec dokonujących się współcześnie procesów, radykalnej ewolucji mediów masowych, artystka zachowuje krytyczny dystans. Dżungla massmedialna jest wyrazem głęboko sceptycznej postawy wobec utraty jakości komunikacji na rzecz nadprodukcji i postępującej komercjalizacji przekazywanych przez media treści i obrazów.