Josh Thorpe

Josh Thorpe — poeta, muzyk, rysownik, grafik, autor obiektów i instalacji w przestrzeni publicznej. Studiował sztuki wizualne na University of Toronto, był stypendystą licznych programów grantowych w Kanadzie. Ma na swoim koncie kilka autorskich publikacji, brał udział w wielu wystawach, głównie w Ameryce i Azji, zaś jego indywidualne prezentacje miały miejsce m.in. w Printed Matter w Nowym jorku (2011) oraz w Justina M. Barnicke Gallery na uniwersytecie w Toronto (2010).

Wiatr i dwie twarze

teren zieleni na Błoniach przy Zamku

Siłą, która uruchamia sens pracy josha Thorpe’a jest wiatr. Wraz z jego powiewami zaprojektowana przez artystę dwustronna flaga ujawnia swoją ambiwalencję — to jednocześnie symbol poddania, bezbronności jak i sztandar anarchii i piractwa. Praca ta może służyć za wizualne motto tegorocznej edycji festiwalu Otwarte Miasto. W skrótowy sposób opisuje niejednoznaczny stosunek artystów do przestrzeni miejskiej i możliwości jej twórczej zmia- ny — z jednej strony prowokujący, zmierzający do przekroczenia istniejącego porządku i rutynowych regulacji, a z drugiej subtelny i pełen wątpliwości co do wychowawczej, kulturotwórczej roli sztuki. Instalacja Wiatr i dwie twarze była pierwotnie prezentowana w 2010 roku przed wejściem do justina M. Barnicke Gallery na uniwersytecie w Toronto.