Mandla Reuter

Mandla Reuter (ur. 1975) — autor instalacji, obiektów i prac fotograficznych często związanych z krajobrazem oraz roślinnością i infrastrukturą miejską. Absolwent Städelschule we Frankfurcie nad Menem. Jego wystawy indywidualne miały miejsce m.in. w Kunstverein w Brunszwiku (2015), Kunstmuseum w Bonn (2014) i Kunsthalle Basel (2013). Brał udział w wielu wystawach międzynarodowych, m.in. Gwangju Biennale (2008), Skulpturenpark köln w Kolonii (2011) oraz Made in Germany Zwei w Sprengel Museum w Hannover (2012).

Bez tytułu

Plac Litewski 2, pas zieleni przy Pałacu Czartoryskich

Betonowy, zbrojony słup to znajoma figura w krajobrazie miejskim — typowy element nowowznoszonych budynków. Można ją czytać zarazem jako znak boomu inwestycyjnego jak i samotny, niemal antyczny, relikt zmiennej koniunktury, ślad po załamanym projekcie. W swoich pracach Mandla Reuter interesuje się specyficzną naturą miejskiej infrastruktury. Obiekt zrealizowany w Lublinie nie jest typową rzeźbą, to swoiste ready made — przedmiot gotowy — wykonany metodą przemysłową zgodnie z logiką konstrukcyjną. To współczesny słup milowy wyznaczający zmienny rytm życia miasta. Masywny i bezczasowy, wpisuje się w kontekst podobnych reliktów widocznych na trawnikach czy opuszczonych placach budowy. Sterczące na szczycie pręty zbrojeniowe sugerują możliwy ciąg dalszy. W tym sensie praca Reutera stanowi też wyzwanie, jest proszącym się o zagospodarowanie potencjałem.