Marcin Sudziński

Marcin Sudziński (ur. 1978) — fotograf, portrecista, badacz historii fotografii lubelskiej i znawca tradycyjnych technik fotograficznych. Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz Akademii Fotografii w Warszawie. Obecnie pracuje w lubelskim Ośrodku Brama Grodzka gdzie prowadzi pracownię fotograficzną oraz kieruje obszernym archiwum fotograficznym tej instytucji.

Zaułek fotografów

Zaułek Hartwigów

Fotografia od swoich początków związana była z przestrzenią miejską conajmniej w dwójnasób. Po pierwsze przez podjęcie tematu widoków miejskich, po drugie, poprzez działalność atelier fotograficznych, które świadczyły usługi portertowe i dopełniały w ten sposób dzieła dokumentacji życia miasta. Mariusz Sudziński w swojej praktyce fotograficznej nawiązuje do tej tradycji, posługując się przy tym klasycznymi technikami fotografii analogowej. Odbite na szkle zdjęcia prezentowane w Zaułku Hartwigów to autorska dokumentacja powoli zanikającej profesji — lubelskich zakładów fotografii portretowej. Miejsce prezentacji ma szczególne znaczenie. Malownicze zdjęcia Zaułka wykonywał m.in. Edward Hartwig. Projekt Sudzińskiego wpisuje się w fotograficzną legendę Lublina, który był miejscem pracy nie tylko tego słynnego polskiego fotografika i jego rodziny, ale też wielu innych znakomitych przedstawicieli gatunku.