Oskar Dawicki

Oskar Dawicki (ur. 1971) — performer, autor prac wideo, instalacji, obiektów i fotografii o postkonceptualnym charakterze. absolwent Wydziału artystycznego uniwersytetu Mikołaja kopernika w Toruniu. Wystawiał i występował w najważniejszych krajowych i międzynarodowych instytucjach artystycznych m.in. kunstWerke w Berlinie, Tate Modern i hayward Gallery w Londynie. W 2015 roku kinową premierę ma inspirowany jego twórczością film fabularny „Performer” (reż. Łukasz Ronduda i Maciej Sobieszczański), w którym Dawicki gra tytułową rolę.

Gloria Amore Victis

Plac Litewski 3 | budynek Wydz. Politologii UMCS

Klasyczna w formie kamienna tablica z brązowym odlewem odwróconego tyłem kobiecego popiersia dedykowana jest wszystkim, którzy cierpieli i cierpią z miłości. Tytułowa sentencja — Chwała ofiarom miłości — odwołuje się do poetyki typowych tablic pamiątkowych „ku czci” i pomników wojennych ofiar. Dawicki to zadeklarowany fatalista, piewca porażki i ludzkiej słabości, ale zarazem indywidualista i romantyk. W miejsce wielkiej historii wprowadza własną, egzystencjalną narrację. Nie interesuje go politycznie uwarunkowana pamięć historyczna, lecz przeszywająca, codzienna, ludzka samotność. To jej wystawiony jest ten pomnik.