Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

Mirosław Haponiuk – dyrektor
Jan Bernad – z-ca dyrektora ds. artystyczno-programowych

Zespół "Rozdroży" :
Anna Horyńska – koordynator projektu
Dagmara Stefańska
Eliana Kisielewska – główna księgowa
Anna Gorgol
Renata Kamola

Marcin Moszyński - koordynator techniczny
Maciek Niećko - fotograf
Tomasz Kulbowski - fotograf
Marcin Szczepański - videoreporter

Współpraca:
Grzegorz Kulczyński
Krzysztof Pietrzak
Andrzej Ryszard Wójcik
Daniel Jabłoński
Tomasz Góra
Paweł Dysput
Paweł Koszałka

www.rozdroza.com
rozdroza@rozdroza.com